Jubileum Kvarnhagskällan Växjö 2021
Foto: Anders Samuelsson
-