Jubileum Kvarnhagskällan Växjö 2021
Foto: Mikael och Markus Redman
-